Wuměniś

Změnja štapelowy pórěd wubranych objektow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Forma – Zrědowanje – Wuměniś (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Zarědowanje – Wuměniś

Wócyńśo w symbolowej rědce Kreslanka symbolowej rědku Zrědowanje a klikniśo na:

Symbol za Wuměniś

Wuměniś


Móžośo toś tu funkciju wubraś, jolic stej nanejmjenjej dwa kreslańskej elementa wubranej.

Pšosym pódprějśo nas!