Za objekt

Změnja štapelowy pórěd. Wubrany objekt se za objekt pśesuwa, kótaryž pódawaśo. Městno wubranego objekta na wobrazowce se njezměnijo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Forma – Rědowaś – Za objekt

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Rědowaś – Za objekt

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Rědowaś – Za objekt.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Za objektom

Za objekt


Wubjeŕśo objekty, kótarež cośo do slězyny pśesunuś. Klikni.śo z pšaweju tastu a wubjeŕśo Pórěd – Za objekt a pón na objekt w swójej foliji.

note

Rědowanje objektow štapelowy pórěd wšych objektow we wašom dokumenśe wobwliwujo.


Pšosym pódprějśo nas!