Wugótowanje

Wócynja pódmeni z folijowymi wugótowanjami.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Folija – Wugótowanje.


Pśedłogu změniś a pśidaś

Pšosym pódprějśo nas!