Zasajźujo numer folije/boka do aktualneje folije abo boka. Jolic cośo kuždej foliji numer folije/boka pśidaś, wubjeŕśo Naglěd – a zasajźćo pólo folijowego numera abo numera boka. Aby numerowy format změnił, wubjeŕśo a wubjeŕśo pón format z lisćiny we wobceŕku Wugótowańske nastajenja.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Folijowy numer


Pšosym pódprějśo nas!