Cas (wariabelny)

Zasajźujo aktualny datum do wašeje folije ako wariabelne pólo. Cas se awtomatiski aktualizěrujo, gaž dataju znowego zacytajośo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Cas (wariabelny)


Aby zasajźone pólo w swójej foliji wobźěłał, klikniśo dwójcy na pólo, stajśo kursor pśed prědne znamuško w pólu a wubjeŕśo Wobźěłaś – Póla.

Pšosym pódprějśo nas!