Cas (njepśeměnjaty)

Zasajźujo aktualny cas do wašeje folije ako njepśeměnjate pólo. Cas se awtomatiski njeaktualizěrujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Cas (njepśměnjaty)


Aby zasajźone pólo w swójej foliji wobźěłał, klikniśo dwójcy na pólo, stajśo kursor pśed prědne znamuško w pólu a wubjeŕśo Wobźěłaś – Póla.

Pšosym pódprějśo nas!