Póla

Nalicyjo zwucone póla, kótarež móžośo do folije zasajźiś.

Jolic cośo pólo w swójej foliji wobźěłaś, wubjeŕśo jo a wubjeŕśo Wobźěłaś – Póla.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo


Datum (njepśeměnjaty)

Zasajźujo aktualny datum do wašeje folije ako njepśeměnjate pólo. Datum se awtomatiski njeaktualizěrujo.

Datum (wariabelny)

Zasajźujo aktualny datum do wašeje folije ako wariabelne pólo. Datum se awtomatiski aktualizěrujo, gaž dataju znowego zacytajośo.

Cas (njepśeměnjaty)

Zasajźujo aktualny cas do wašeje folije ako njepśeměnjate pólo. Cas se awtomatiski njeaktualizěrujo.

Cas (wariabelny)

Zasajźujo aktualny datum do wašeje folije ako wariabelne pólo. Cas se awtomatiski aktualizěrujo, gaž dataju znowego zacytajośo.

Awtor

Zasajźujo pśedmě a swójbne mě z wužywaŕskich datow LibreOffice do aktiwneje folije.

Zasajźujo numer folije/boka do aktualneje folije abo boka. Jolic cośo kuždej foliji numer folije/boka pśidaś, wubjeŕśo Naglěd – a zasajźćo pólo folijowego numera abo numera boka. Aby numerowy format změnił, wubjeŕśo a wubjeŕśo pón format z lisćiny we wobceŕku Wugótowańske nastajenja.

Datajowe mě

Zasajźujo mě aktiwneje dataje. Mě se akle zjawijo, za tym až dataja jo se składła.

Pšosym pódprějśo nas!