Foliju rozšyriś

Napórajo nowu foliju z kuždego rozrědowańskego dypka nejwušeje rowniny (tekst jadna rownina pód titelowym tekstom w rozrědowańskej hierarchiji) we wubranej foliji. Rozrědowański tekst buźo titel noweje folije. Rozrědowańskee dypki pód nejwušeju rowninu na originalnej foliji se w nowej foliji wó jadnu rowninu górjej pśesuwaju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Folija – Folija z rozrědowanja


Móžośo pśikaz Foliju rozšyriś jano wužywaś, jolic waše folijowe wugótowanje titelowy objekt a rozrědowański objekt wopśimujo.

Jolic cośo spócetnu foliju wobchowaś, wubjeŕśo Wobźěłaś – Anulěrowaś.

Pšosym pódprějśo nas!