Pópadański dypk/Pópadańska linija

Zasajźujo pópadański dypk abo pópadańsku liniju (groni se teke pomocna linija), kótarejž móžośo wužywaś, aby objekty malsnje wusměrił. Pópadańske dypki a linije se njeśišće.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wótpópadańske linije… (jano LibreOffice Draw).

Wubjeŕśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Wótpópadański dypk/Wótpópadańsku liniju zasajźiś…


tip

Móžośo pópadańsku liniju z linealow śěgnuś a je na boku zasajźiś. Aby pópadańsku liniju wulašował, śěgniśo ju slědk do lineala.


Kresliśo abo pśesuńśo objekt blisko pópadańskego dypka abo pópadańskeje linije, aby je fiksěrował.

Aby pópadański wobceŕk nastajił, wubjeŕśo w dialogowem pólu Nastajenja.

Dialog Objekt pópadnuś

Pozicija

Nastaja poziciju wubranego pópadańskego dypka abo wubraneje pópadańskeje linije relatiwnje ku górnemu lěwemu rožkoju boka.

note

Móžośo teke pópadański dypk abo pópadańsku liniju do noweje pozicije śěgnuś.


X-wóska

Zapódajśo wótkłon mjazy pópadańskim dypkom abo pópadańskeju liniju a lěweju kšomu boka.

Y-wóska

Zapódajśo wótkłon mjazy pópadańskim dypkom abo pópadańskeju liniju a górneju kšomu boka.

Typ

Póstaja typ pópadańskego objekta, kótaryž cośo zasajźiś.

Dypk

Zasajźujo pópadański dypk.

Wertikalny

Zasajźujo wertikalnu pópadańsku liniju.

Horicontalny

Zasajźujo horicontalnu pópadańsku liniju.

Pšosym pódprějśo nas!