Głowowa a nogowa smužka

Pśidawa abo změnja tekst w zastupujucych symbolach górjejce a dołojce na folijach a folijowych pśedłogach.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Głowowa a nogowa smužka….

Wubjeŕśo Zasajźiś – Numer boka.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Datum a cas.


Dialog Głowowa a nogowa smužka slědujuce rejtariki wopśimujo:

Wšym folijam głowowu abo nogowu smužku pśidaś

Pśedłogu změniś a pśidaś

Dialog Zasajźiś – Głowowa a nogowa smužka

Na foliji pokazaś

Pódajśo elementy, kótarež se maju na wašych folijach pokazaś.

Głowowa smužka

Pśidawa tekst, kótaryž do póla Tekst za głowowu smužku górjejce na foliji zapódawaśo.

Tekst głowoweje smužki

Pśidawa tekst, kótaryž górjejce na foliji zapódawaśo.

Datum a cas

Pśidawa foliji datum a cas.

Njepśeměnjaty

Pokazujo datum a cas, kótarejž do tekstowego póla zapódawaśo.

Wariabelny

Pokazujo datum a cas, gaž jo se folija napórała. Wubjeŕśo datumowy format z lisćiny.

Rěc

Wubjeŕśo rěc za datumowy a casowy format.

Nogowa smužka

Pśidawa tekst, kótaryž do póla Tekst za nogowu smužku dołojce na foliji zapódawaśo.

Tekst nogoweje smužki

Pśidawa tekst, kótaryž dołojce na foliji zapódawaśo.

Folijowy numer / numer boka

Pśidawa folijowy numer abo number boka.

Na prědnej foliji njepokazaś

Njepokazujo waše pódane informacije na prědnej foliji wašeje prezentacije.

Na wšykne nałožyś

Nałožujo nastajenja na wšykne folije we wašej prezentaciji, mjazy nimi wótpowědne folijowe pśedłogi.

Nałožyś

Nałožujo aktualne nastajenja na wubrane folije.

Pšosym pódprějśo nas!