Wugótowanje noticoweje pśedłogi

Pśidajśo noticowej pśedłoze głowowu smužku, nogowu smužku, datum a folijowy numer.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Noticowy wugótowak.


Pšosym pódprějśo nas!