Wugótowanje folijoweje pśedłogi

Pśidawa wugótowanjeju folijoweje pśedłogi głowowu smužku, nogowu smužku, datum a folijowy numer abo wótwónoźujo je z njeje.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Folija – Elementy pśedłogi….


Dialog Folija – Elementy pśedłogi

Zastupujuce symbole

Głowowa smužka

Pśidawa folijowej pśedłoze zastupujucy symbol głowoweje smužki za notice.

Datum/cas

Pśidawa folijowej pśedłoze zastupujucy symbol za datum a cas.

Nogowa smužka

>Pśidawa folijowej pśedłoze zastupujucy symbol nogoweje smužki.

Folijowy numer

Pśidawa folijowej pśedłoze zastupujucy symbol za folijowy numer.

Pšosym pódprějśo nas!