Elementy pśedłogi

Pśidajśo folijowej pśedłoze głowowu smužku, nogowu smužku a folijowy numer.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Folija – Elementy pśedłogi….


Pšosym pódprějśo nas!