Folijowa pśedłoga

Pśejźo k naglědoju folijoweje pśedłogi, źož móžośo elementy pśidaś, kótarež se maju na wšych folijach zjawiś, kótarež samsku folijowu pśedłogu wužywaju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

ubjeŕśo Naglěd – Folijowa pśedłoga.


Pšosym pódprějśo nas!