Bok cedlik do ruki

Pśejźo k bokoju Cedlik do ruki, źož móžośo někotare folije skalěrowaś, aby je wuśišćanemu bokoju pśiměrił.

Aby licbu folijow změnił, kótarež se maju na boku śišćaś, wócyńśo bocnicu Kakosći a klikniśo dwójcy na wugótowanje we wopśimjeśowem wobceŕku Wugótowanje.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Wugótowak cedlkow do ruki.


Pšosym pódprějśo nas!