Notice

Pśejźo k noticowemu naglědoju, źož móžośo swójim folijam notice pśidaś. Notice su pśed publikumom schowane, gaž swóju prezentaciju pśedstajaśo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Notice.


Pšosym pódprějśo nas!