Normalny

Pśejźo k normalnemu naglědoju, źož móžośo swóje folije napóraś a wobźěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Normalny.


Pšosym pódprějśo nas!