Prezentacija

Ceste pśikaze za folije.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki – Prezentacija.


Folija

Zasajźujo foliju za tuchylu wubraneju foliju.

Folijowe wugótowanje

Wócynja pódmeni z folijowymi wugótowanjami.

Pśedłogu folijow změniś

Pokazujo dialog K dispoziciji stojece folijowe pśedłogi, źož móžośo wugótowańsku šemu za aktualnu foliju wubraś. Objekty w folijowem designje se za objektami w aktualnem boku zasajźuju.

Foliju pódwójś

Zasajźujo kopiju aktualneje folije za aktualneju foliju.

Foliju rozšyriś

Napórajo nowu foliju z kuždego rozrědowańskego dypka nejwušeje rowniny (tekst jadna rownina pód titelowym tekstom w rozrědowańskej hierarchiji) we wubranej foliji. Rozrědowański tekst buźo titel noweje folije. Rozrědowańskee dypki pód nejwušeju rowninu na originalnej foliji se w nowej foliji wó jadnu rowninu górjej pśesuwaju.

Prezentacija

Startujo wašu prezentaciju.

Pšosym pódprějśo nas!