Lineale

Pokazujo abo chowa lineale na górnej a lěwej abo pšawej kšomje źěłowego wobceŕka.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Lineale.


Móžośo lineale wužywaś, aby objekty w źěłowem wobceŕku pozicioněrował, wótstawkowe zasunjenja nastajił abo wóźece linije na bok śěgnuł.

Pšosym pódprějśo nas!