Póla wobźěłaś

Wobźěłujo kakosći zasajźonego póla. Aby zasajźone pólo wobźěłał, klikniśo dwójcy na njo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Póla….


Pólny typ

Nastaja typ póla.

Njepśeměnjaty

Pokazujo wopśimjeśe póla, gaž se pólo zasajźujo.

Wariabelny

Pokazujo aktualnu gódnotu póla.

Rěc

Wubjeŕśo rěc za pólo.

Format

Wubjeŕśo pokazowański format za pólo.

Pšosym pódprějśo nas!