Pśeblendowanje

Napórajo formy a rozdźělujo je w jadnakich wótkłonach mjazy dwěma kreslańskima objektoma.

LibreOffice rěd mjazyformow mjazy dwěma wubranyma objektoma a rědujo wuslědk.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Forma – Pśeblendować (jano w LibreOffice Draw).


Nastajenja

Póstaja nastajenja za pśeblendowanje.

Kšace

Zapódajśo licbu formow, kótarež maju mjazy dwěma wubranyma objektoma byś.

Atributy pśeblendowaś

Nałožujo pśeblendowanje na linijowe a połnjece barwy wubranych objektow. Jolic se na pśikład wubrane objekty z rozdźělnymi barwami połnje, se barwowy pśechad mjazy dwěma barwoma nałožujo.

Samske wumsěrjenje

Nałožujo pózlažki pśechad mjazy wubranymi objektami.

Pšosym pódprějśo nas!