Rowninu wulašowaś

Lašujo aktiwnu rowninu.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstow meni zasajźoneje rowniny a wubjeŕśo pón Rowninu wulašowaś.


Pšosym pódprějśo nas!