Meni Forma

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś (jano LibreOffice Draw).

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do kśiwanki (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do kśiwanki

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do polygona (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do polygona

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do 3D (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do 3D

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do rotaciskego objekta 3D (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do rotaciskego objekta 3D

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do bitmapa (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do bitmapa

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do metadataje (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do metadataje

Wubjeŕśo Forma – Pśetwóriś – Do kontury (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Pśetwóriś – Do kontury

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Forma – Rědowaś – Pśed objekt

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Rědowaś – Pśed objekt

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Rědowaś – Pśed objekt.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pśed objektom

Pśed objekt

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Forma – Rědowaś – Za objekt

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Rědowaś – Za objekt

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Rědowaś – Za objekt.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Za objektom

Za objekt

Wubjeŕśo Forma – Zrědowanje – Wuměniś (jano LibreOffice Draw)

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego objekta a wubjeŕśo Zarědowanje – Wuměniś

Wócyńśo w symbolowej rědce Kreslanka symbolowej rědku Zrědowanje a klikniśo na:

Symbol za Wuměniś

Wuměniś

Wubjeŕśo Forma – Kombiněrowaś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo dwa objekta abo wěcej objektow, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Kombiněrowaś.

Wubjeŕśo Forma – Rozdźěliś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo kombiněrowany objekt, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Rozdźěliś.

Wubjeŕśo Forma – Zwězaś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo dwě liniji abo wěcej linijow, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Zwězaś.

Wubjeŕśo Forma – Łamaś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo liniju, kótaraž jo se napórała pśez zwězowanje dweju linijowu abo wěcej linijow, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Łamaś.

Wubjeŕśo Forma (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo dwa objekta abo wěcej objektow, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Formy.

Wubjeŕśo Forma – Zjadnośiś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo dwa objekta abo wěcej objektow, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Formy – Zjadnośiś.

Wubjeŕśo Forma – Subtrahěrowaś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo dwa objekta abo wěcej objektow, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Formy – Subtrahěrowaś.

Wubjeŕśo Forma – Prěcyś (jano LibreOffice Draw)

Wubjeŕśo dwa objekta abo wěcej objektow, wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Formy – Prěcyś.

Pšosym pódprějśo nas!