Meni Format

Wubjeŕśo w kontekstowem meniju měrjeńskeje linije Wótměry.

Klikniśo w symbolowej rědce Kreslanka na symbol Linije a šypki a pón na symbol Měrjeńska linija.

Wubjeŕśo rowninu a pón Format – Rownina.

Wócyńśo kontekstowy meni rowninowego rejtarika – wubjeŕśo Rowninu změniś.

Wubjeŕśo Format – Interakcija….

Klikniśo w symbolowej rědce Standard na symbol

Symbol za interakciju

Interakcija

Pšosym pódprějśo nas!