Certifikat pokazaś

Dialog „Certifikat pokazaś“ se wócynijo, gaž na tłocašk „Pokazaś…“ na rejtariku Dowěry gódne žrědła dialoga Wěstota makrow klikaśo.

Dialog ma slědujuce rejtariki:

Powšykne

Drobnostki

Certifikatowa sćažka

Pšosym pódprějśo nas!