Kontowe nastajenja testowaś

Gaž nastajenja w rejtariku LibreOffice Writer – Serijowa e-mail nastajenja zapódawaśo, móžośo na tłocašk Nastajenja testowaś kliknuś, aby swóje nastajenja testował.

(Lisćinowe pólo „Wuslědki“)

W nejwušem lisćinowem pólu wuslědki testowego pósejźenja wiźiśo.

Zmólki

W lisćinowem pólu „Zmólki“ móžośo za kuždu zmólku, kótaraž jo pśi testowanju nastajenjow nastał, wujasnjenje cytaś.

Zastajiś

Klikniśo na tłocašk Zastajiś, aby testowe pósejźenje manuelnje zastajił.

Pšosym pódprějśo nas!