OpenCL

OpenCL jo technologija za póspěšenje woblicenjow we wjelikich tabelowych dokumentach.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice – OpenCL.


OpenCL™ jo prědny wótwórjony, standard bźez licencow za platformu pśesegujuce, paralelne programěrowanje modernych procesorow w personalnych kompjuterach, serwerach a rucnych/zasajźonych rědach. OpenCL (Open Computing Language) wó wjele malsnosć a reakcisku zamóžnosć za wjeliku licbu nałoženjow we wjele wikowańskich kategorijach pólěpšujo, wót software graśow a rozdrosćenja do wědomnostneje a medicinskeje software

Symbol za Notica

Za dalšne informacije wó OpenCL glejśo sedło https://de.wikipedia.org/wiki/OpenCL (nimski)


Warnowański symbol

Toś ten bok pomocy trjeba dalšne źěło, aby korektny a dopołny był. Pšosym pśizamkniśo se projektoju LibreOffice a pomagajśo nam, felujuce informacije pśidaś. Woglědajśo se k našomu webbokoju wó pisanju wopśimjeśa pomocy.


Pšosym pódprějśo nas!