Aktualizacija online

Pódawa někotare nastajenja za awtomatiske zdźělenje a ześěgowanje aktualizacijow online do LibreOffice.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice – Aktualizacija online.


note

Aktualizacija online jo modul, kótaryž se pó standarźe instalěrujo.


Nastajenja za aktualizaciju online

Awtomatiski aktualizacije pytaś

Markěrujśo zapisk, aby pšawidłownje aktualizacije online pytał a wubjeŕśo pón casowy interwal, kak cesto LibreOffice ma se za aktualizacijami online pytaś. LibreOffice buźo raz na źeń, tyźeń abo mjasec pytaś, gaž se funkcioněrujucy internetny zwisk namakajo. Jolic pśez proksyserwer z internetom zwězujośo, nastajśo proksy w – Internet – Proksy.

Gaž aktualizacija jo k dispoziciji symbol w menijowej rědce Symbol za Aktualizacija wujasnjujucy tekst pokazujo. Klikniśo na symbol, aby pókšacował.

Jolic pśeglědanje znjemóžnjaśo, se symbol z menijoweje rědki wótwónoźijo.

Kuždy źeń

Pśeglědanje se raz na źeń pśewjeźo.

Kuždy tyźeń

Pśeglědanje se raz na tyźeń pśewjeźo. To jo standardne nastajenje.

Kuždy mjasec

Pśeglědanje se raz na mjasec pśewjeźo.

Něnto pytaś

Pśeglědanje se něnto pśewjeźo.

Ześěgnjeński cel

Pokazujo wubrany zarědnik za ześěgnjone dataje.

Aktualizacije awtomatiski ześěgnuś

Zmóžniśo awtomatiske ześěgnjenje aktualizacijow do pódanego zarědnika.

Změniś

Klikniśo, aby celowy zarědnik za ześěgnjone dataje wubrał.

Useragent

Zmóžniśo pśeglědanje, aby informacije wó swójej wersiji LibreOffice, źěłowem systemje a zakładnej hardware pósłał. Toś te informacije se wužywaju, aby se ześěgnjenje optiměrowało.

Pšosym pódprějśo nas!