Dowěry gódne žrědła

Pódawa nastajenja wěstoty makrow za dowěry gódne certifikaty a dowěry gódne datajowe městna.

Dowěry gódne certifikaty

Nalicyjo dowěry gódne certifikaty.

Naglěd

Wócynja dialog „Certifikat pokazaś“ za wubrany certifikat.

Wótwónoźeś

Wótwónoźujo wubrany certifikat z lisćiny dowěry gódnych certifikatow.

Dowěry gódne datajowe městna

Dokumentowe makra se jano wuwjedu, jolic su se z jadnogo ze slědujucych městnow wócynili.

Pśidaś

Wócynja dialog za wuběranje zarědnika. Wubjeŕśo zarědnik, z kótaregož se směju wšykne makra wuwjasć.

Wótwónoźeś

Wótwónoźujo wubrany zarědnik z lisćiny dowěry gódnych datajowych městnow.

Pšosym pódprějśo nas!