Wěstotny stopjeń

Wubjeŕśo stopjeń wěstoty makrow z jadneje ze styrich móžnosćow. Móžnosći se pó wěstotnem stopnju rozeznawaju. Makra, kótarež směju se na wušem wěstotnem stopnju wuwjasć, směju se teke we wšych nišych stopnjach wuwjasć.

Wjelgin wusoki

Jano makra z dowěry gódnych datajowych městnow se wuwjedu. Wšykne druge makra, njeźiwajucy na to, lěc su signěrowane abo nic, se znjemóžnjaju.

Dowěry gódne datajowe městna daju se na rejtariku „Dowěry gódne žrědła“ nastajiś. Kužde makro z dowěry gódnego datajowego městna směju se wuwjasć.

Wusoki

Jano makra z dowěry gódnych žrědłow a signěrowane makra (z někakego žrědła) směju se wuwjasć. Makra, kótarež daniž njejsu z dowěry gódnego žrědła daniž njejsu signěrowane, se znjemóžnjaju.

Dowěry gódne žrědła daju se na rejtariku „Dowěry gódne žrědła“ nastajiś. Jano signěrowane makra z dowěry gódnego žrědła směju se wuwjasć. Mimo togo směju se wšykne makra z dowěry gódnego datajowego městna wuwjasć.

Srjejźny

Za wuwjeźenje makrow z njeznatych žrědłow jo wobkšuśenje trjebne.

Dowěry gódne žrědła daju se na rejtariku „Dowěry gódne žrědła“ nastajiś. Signěrowane makra z dowěry gódnego žrědła směju se wuwjasć. Mimo togo směju se wšykne makra z dowěry gódnego datajowego městna wuwjasć. Wšykne druge makra se wašo wobkšuśenje pominaju.

Niski (njedopórucony)

Wše makra wuwjedu se bźez wobkšuśenja. Wužywajśo toś to nastajenje, jolic sćo se wěsty, až wšykne dokumenty, kótarež se wócyniju, su wěste.

Makro dajo se za awtomatiski start napóraś a móžo potencielnje škódne akcije ako na pśikład lašowanje abo pśemjenowanje datajow wuwjasć. Toś to nastajenje se njepśiraźijo, gaž dokumenty drugich awtorow wócynjaśo.

Pšosym pódprějśo nas!