Startowe parametry Java

Móžośo toś ten dialog wužywaś, aby opcionalne startowe parametry za wokolinu casa wužywanja Java (JRE) zapódał. Nastajenja, kótarež w toś tom dialogu pódawaśo, za kuždu JRE płaśe, kótaruž startujośo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice – Rozšyrjone.


Startowy parameter Java

Zapódajśo startowy parameter za JRE, ako by to cynił to w pśikazowej smužce. Klikniśo na Pśipokazaś, aby lisćinje k dispoziciji stojecych parametrow parameter pśidał.

Symbol za Notica

Njewužywajśo maskěrowane znamuška abo pazorki w mjenjach sćažkow.


Aby na pśikład systemowa kakosć „myprop“ na zarědnik pokazowała, zapódajśo slědujucy parameter:

-Dmyprop=C:\Programme\java

Aby pytanje zmólkow w JRE zmóžnił, zapódajśo slědujuce parametry:

-Xdebug

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

Symbol za Notica

Toś te změny se pó nowem starśe LibreOffice wustatkuju.


Pśipokazane startowe parametry

Nalicyjo pśipokazane startowe parametry JRE. Aby startowy parameter wótwónoźeł, wubjeŕśo parameter a klikniśo pón na Wótwónoźeś.

Pśidaś

Pśidawa lisćinje aktualny startowy parameter JRE.

Wobźěłaś

Wócynja dialog, źož se dajo wubrany startowy parameter JRE wobźěłaś.

Wótwónoźeś

Wulašujo wubrany startowy parameter JRE.

Pšosym pódprějśo nas!