Klasowa sćažka

Wužywaśo toś ten dialog, aby klasowej sćažce zarědniki a archiwy pśidał. Toś te sćažki za kuždu JRE płaśe, kótaruž startujośo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice – Rozšyrjone.


Pśipokazane zarědniki a archiwy

Pódawa městno klasow a klasowych bibliotekow Java. Nowa klasowa sćažka se wustatkujo, gaž LibreOffice znowego startujośo.

Warnowański symbol

Klase Java, ku kótarymž maśo pśistup pśez klasowu sćažku, wěstotnemu pśeglědanjeju njepódlaže.


Archiw pśidaś

Wubjeŕśo archiwowu dataju w formaśe jar abo zip a pśidajśo klasowej sćažce dataju.

Zarědnik pśidaś

Wubjeŕśo zarědnik a pśidajśo klasowej sćažce zarědnik.

Wótwónoźeś

Wubjeŕśo archiw abo zarědnik w lisćinje a klikniśo na Wótwónoźeś, aby objekt z klasoweje sćažki wótwónoźeł.

Pšosym pódprějśo nas!