Zwiski

Definěrujo, kak se maju zwiski z datowymi žrědłami zgromaźiś.

Móžnosć Zwiski wam zmóžnja póstajiś, až se zwiski, kótarež wěcej njejsu trjebne, ned njelašuju, ale za wěsty cas wobchowaju. Jolic se nowy zwisk z datowym žrědłom w toś tom casu trjeba, dajo se lichy zwisk za toś ten zaměr wužywaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice Base – Zwiski.


Zwiskowy pool

Zebranje zwiskow zmóžnjone

Pódawa, lěc se wubrane zwiski wobchowaju.

Znate gónjaki w LibreOffice

Pokazujo lisćinu definěrowanych gónjakow a zwiskowych datow.

Aktualny gónjak

Tuchylu wubrany gónjak se pód lisćinu pokazujo.

Zebranje za toś ten gónjak zmóžniś

Wubjeŕśo gónjak z lisćiny a markěrujśo kontrolny kašćik Wobchowanje za toś ten gónjak zmóžniś, aby jogo zwisk wobchował.

Casowy limit (sekundy)

Definěrujo cas w sekundach, pó kótaremž se wobchowany zwisk pśipušća. Cas móžo mjazy 30 a 600 sekundami byś.

Pšosym pódprějśo nas!