Nastajenja datowych žrědłow

Definěrujo powšykne nastajenja za datowe žrědła w LibreOffice.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice Base.


Zwiski

Definěrujo, kak se maju zwiski z datowymi žrědłami zgromaźiś.

Datowe banki

Pśidajśo, změńśo abo wótwónoźćo zapiski lisćiny zregistrěrowanych datowych bankow. Musyśo datowu banku w LibreOffice registrěrowaś, aby se we woknje Naglěd – Datowe žrědła pokazała.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!