Kompleksne tekstowe wugótowanje

Definěrujo nastajenja za dokumenty z kompleksnym tekstowym wugótowanim.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Powšykne – Kompleksne tekstowe wugótowanje.


Wobraz dialoga nastajenjow kompleksnego tekstowego wugótowanja

Languages Using Complex Text Layout

Sekwencna kontrola

W rěcach akož thaišćina dajo pšawidła, kótarež póstajaju, až wěste znamuška njejsu dowólone pódla drugich znamuškow. Jolic sekwencna kontrola jo zmóžnjona, LibreOffice znamuško pódla drugego njedowólujo, jolic toś to jo pśez pšawidło zakazane.

Sekwencnu kontrolu wužywaś

Zmóžnja sekwencnu kontrolu za rěcy ako thaišćina.

Wobgranicowany

Zajźujo wužywanjeju ako teke śišćanjeju njedowólonych znamjenjowych kombinacijow.

Kursorowe wóźenje

Wubjeŕśo typ pógiba tekstowego kursora a tekstowego wuběrka za měšany tekst (tekstowy směr wótpšawa nalěwo měšany z wótlěwa napšawo).

Logiske

Gaž pšawu šypowu tastu tłocyśo, se tekstowy kursor ku kóńcoju aktualnego teksta giba. Gaž lěwu šypowu tastu tłocyśo, se tekstowy kursor k zachopjeńkoju aktualnego teksta giba.

Wizuelny

Gaž pšawu šypowu tastu tłocyśo, se tekstowy kursor napšawo giba. Gaž lěwu šypowu tastu, se tekstowy kursor nalěwo giba.

Powšykne nastajenja

Cyfry (jano w teksće)

Wuběra typ cyfrow w teksće, teksće w objektach, pólach a wóźeńskich elementach we wšych modulach LibreOffice. Jano celowe wopśimjeśe LibreOffice Calc njejo pótrjefjone.

Toś to nastajenje se w dokumenśe njeskładujo, ale w konfiguraciji LibreOffice.

Pšosym pódprějśo nas!