Aziske wugótowanje

Definěrujo typografiske standardne nastajenja za aziski tekst.

Maśo jano pśistup k toś tym pśikazam, za tym až sćo zmóžnił pódpěru za aziske rěcy w – Rěcy a narodne šemy – Powšykne.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Aziske wugótowanje.


Wobraz dialoga nastajenjow aziskego wugótowanja

Kerning

Definěrujo standardne nastajenja za kerning mjazy jadnotliwymi znamuškami.

Jano pódwjacorny tekst

Pódawa, až se kerning jano na pódwjacorny tekst nałožujo.

Pódwjacorny tekst a aziska interpunkcija

Pódawa, až se kerning na pódwjacormy tekst ako teke na azisku interpunkciju nałožujo.

Znamuškowy wótkłon

Pódawa standardne nastajenja za znamjenjowy wótkłon w aziskich tekstach, celach a kresleńskich objektach.

Žedna kompresija

Pódawa, až se kompresija njewótměwa.

Jano interpunkciju kompriměrowaś

Pódawa, až se jano interpunkcija kompriměrujo.

Interpunkciju a japańsku Kana kompriměrowaś

Pódawa, až se interpunkcija a japańske Kana kompriměrujotej.

Prědne a slědne znamuška

Definěrujo standardne nastajenja za zachopne a kóńcne znamuška. W dialogu, kótaryž se zjawijo, gaž Format –Aziska typografija wuběraśo, móžośo pódaś, lěc lisćina zakazanych znamuškow za zachopjeńk abo kóńc smužki we wótstawku płaśi.

Rěc

Pódawa rěc, za kótaruž cośo zachopne a kóńcne znamuška definěrowaś.

Standard

GažStandard markěrujośo, se slědujucej dwě tekstowej póli ze standardnymi znamuškami za wubranu rěc połnitej.

Nic na zachopjeńku smužki:

Pódawa znamuška, kótarež njedejali se same na zachopjeńku smužki zjawiś. Jolic se znamuško, kótarež jo how zapódane, na zachopjeńku smužki za łamanim smužki pozicioněrujo, pśesunjo se awtomatiski ku kóńcoju pjerwjejšneje smužki. Na pśikład se wuwołak na kóńcu sady nigda na zachopjeńku smužki njezjawijo, jolic jo źěl lisćiny Nic na zachopjeńku smužki.

Nic na kóńcu smužki:

Pódawa znamuška, kótarež njedejali se same na kóńcu smužki zjawiś. Jolic se znamuško, kótarež jo how zapódane, na kóńcu smužki pśez łamanje smužki pozicioněrujo, pśesunjo se awtomatiski k zachopjeńkoju pśiduceje smužki. Na pśikład se symbol pjenjez pśed sumu zjawijo, se nigda na kóńcu smužki njezjawijo, jolic jo źěl lisćiny Nic na kóńcu smužki.

Pšosym pódprějśo nas!