Standardy

Definěrujo standardne nastajenja za nowe tabelowe dokumenty.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Standard.


Nowe tabelowe dokumenty

Móžośo licbu tabelow w nowem dokumenśe a prefiksowe mě za nowe tabele nastajiś.

Pšosym pódprějśo nas!