Slězyna

Pódawa slězynu za HTML-dokumenty. Slězyna za nowe HTML-dokumenty a za te, kótarež zacytajośo, płaśi, daniž njejsćo definěrował swójsku slězynu.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo HTML-dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer/Web – Slězyna.


Klikniśo na barwu. Klikniśo na tłocašk Žeden, aby slězynowu barwu wótwónoźeł.

Pšosym pódprějśo nas!