Kśidno

Pódawa nastajenja za konfigurěrujobne kśidno na wašych dokumentowych bokach. Toś to kśidno wam pomaga, eksaktnu poziciju wašych objektow zwěsćiś. Móžośo teke toś to kśidno z „magnetiskim“ pópadańskim kśidnom na liniji wurownaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web – Kśidno.


Kśidno

Na kśidnje pópadnuś

Pódawa, lěc se maju wobłuki, kresleńske elementy a wóźeńske elementy jano mjazy dypkami kśidnow pśesunuś. Aby status pópadańskego kśidna jano za aktualnu akciju změnił, śěgniśo objekt z tłoconeju tastu .

Widobne kśidno

Pódawa, lěc se ma kśidno pokazaś.

Rozeznaśe

Horicontalny

Definěrujo měrjeńsku jadnotku za wótkłon mjazy dypkami kśidna na X-wósce.

Wertikalny

Definěrujo wótkłon dypkow kśidna w póžedanej měrjeńskej jadnotce na Y-wósce.

Pódźělenje

Horicontalny

Pódawa licbu mjazyrumow mjazy kśidnowymi dypkami na X-wósce.

Wertikalny

Pódawa licbu mjazyrumow mjazy kśidnowymi dypkami na Y-wósce.

Wóski synchronizěrowaś

Pódawa, lěc se maju aktualne nastajenja kśidna symetriski změniś. Rozeznaśe a pódźělenje za wósce X a Y njepśeměnjatej wóstawatej.

Nastajśo barwu w – LibreOffice – Nałožeńske barwy.

Pšosym pódprějśo nas!