Wěstota

Definěrujo wěstotne nastajenja za składowanje dokumentow, webzwiski a za wócynjanje dokumentow, kótarež makra wopśimuju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo –LibreOffice – Wěstota.


Wobraz dialoga nastajenjow wěstoty

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Wěstotne nastajenja a warnowanja

Wócynja dialog „Wěstotne nastajenja a warnowanja“.

Gronidła za webzwiski

Móžośo głowne gronidło zapódaś, aby lažki pśistup k sedłam zmóžnił, kótarež se wužywaŕske mě a gronidło pominaju.

Gronidła za webzwiski na pśecej składowaś

Jolic toś to nastajenje je zmóžnjone, buźo LibreOffice wšykne gronidła wěsće składowaś, kótarež za pśistup k datajam z webserwerow wužywaśo. Móžośo gronidła z lisćiny wótwołaś, za tym až sćo zapódał głowne gronidło.

Warnowański symbol

Stare konfiguracije mógu słabje skoděrowane gronidła wopśimowaś. W toś tom paźe se inforědka pokazujo, gaž se nałoženje startujo, kótaraž was napomina, głowne gronidło znowego zapódaś, aby je z mócnjejšym skoděrowanim znowego składował.


Z głownym gronidłom šćitany (dopórucony)

Markěrujśo toś to nastajenje, aby wšykne zwiskowe gronidła zmóžnił, kótarež se maju pśez głowne gronidło šćitaś.

Głowne gronidło

Wócynja dialog Głowne gronidło zapódaś.

Zwiski

Pšaša se za głownym gronidłom. Jolic głowne gronidło jo pšawe, se dialog wó informacijach za skłaźone zwiski pokazujo.

Dialog skłaźonych internetnych zwiskow lisćinu websedłow a wužywaŕskich mjenjow pokazujo, kótarež sćo do togo zapódał. Móžośo někaki zapisk wubraś a jen z lisćiny wótwónoźeś. Móžośo gronidło za wubrany zapisk pokazaś.

Wěstota makrow

Pśiměŕśo wěstotny schójźeńk za wuwjedowanje makrow a pódajśo dowěry gódnych awtorow makrow.

Wěstota makrow

Wócynja dialog Wěstota makrow.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Pšosym pódprějśo nas!