E-mail

Pódawa na systemach UNIX e-mailowy program, kótaryž se ma wužywaś, gaž aktualny dokument ako e-mail sćelośo.

Pšosym pódprějśo nas!