Śišćaŕske nastajenja

Pódawa śišćaŕske nastajenja.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo –LibreOffice – Śišćaś.


Printing faster with Reduced Data

Śišćaŕske daty reducěrowaś

Móžośo młogosć datow reducěrowaś, kótrež se ma na śišćak pósłaś. Gaž śišćaŕske daty reducěrujośo, se śišćaŕska malsnosć pówušujo, dokulaž śišćaŕske dataje su mjeńše. To śišćakam z mjeńšym składom śišćanje wólažcyjo. Pśez to móžo se kwalita wudaśa tšochu zešpatniś.

Nastajenja za

Pódawa, lěc se śišćaŕske nastajenja na direktne śišćanje abo na śišćanje do dataje nałožuju.

Transparencu reducěrowaś

Jolic toś to pólo markěrujośo, budu se transparentny objekty ako normalne, njetransparentne objekty śišćaś, we wótwisnosći wót wašogo wuběrka w slědujucyma dwěma opciskima tłocaškoma.

Symbol za Notica

Transparenca njedajo se direktnje na śišćak wudaś. Wobceŕki dokumenta, w kótarychž ma transparenca widobna byś, muse se togodla pśecej ako bitmapy woblicyś a na śišćak pósłać. Wótwisujucy wót wjelikosći bitmapow a śišćaŕskego rozeznaśa móžo wjelika kopica datow nastaś.


Awtomatiski

Pódawa, až se transparenca jano śišći, jolic transparentny wobceŕk mjenjej ako běrtyl cełego boka zakšywa.

Žedna transparenca

Z toś tym nastajenim se transparenca nigda njeśišći.

Bitmapy reducěrowaś

Pódawa, až se bitmapy z reducěrowaneju kwalitu śišće. Rozeznaśe dajo se jano reducěrowaś a nic pówušyś.

Wusoka/Normalna śišćaŕska kwalita

Wusoka śišćaŕska kwalita rozeznaśeju 300 dpi wótpowědujo. Normalna śišćaŕska kwalita rozeznaśeju 200 dpi wótpowědujo.

Rozeznaśe

Pódawa maksimalnu śišćaŕsku kwalitu w dpi. Rozeznaśe dajo se jano znižyś a nic pówušyś.

Transparentne objekty zapśimjeś

Joli toś to pólo jo markěrowane, reducěrowanje śišćaŕskeje kwality za bitmapy teke za transparentne wobceŕki objektow płaśi.

Barwowy pśeběg reducěrowaś

Jolic toś to pólo jo markěrowane, se barwne pśeběgi z reducěrowaneju kwalitu śišće.

Linije barwnego pśeběga

Pódawa maksimalnu licbu linijow barwnego pśeběga za śišćanje.

Mjazybarwa

Pódawa, až se barwne pśeběgi jano w jadnučkej mjazybarwje śišće.

Barwy do nuansow šeri pśetwóriś

Pódawa, až se wšykne barwy jano w stopnjach šeri śišće.

Warnowanja śišćaka

Definěrujo, kótare warnowanja maju se zjawiś, nježli až se śišćanje zachopina.

Wjelikosć papjery

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik, jolic wěsta wjelikosć papjery jo za śišćanje aktulanego dokumenta trjebna. Jolic wjelikosć papjery, kótaraž se w dokumenśe wužywa, pśez aktualny śišćak k dispoziciji njestaja, se zmólkowa powěźeńka zjawijo.

Wusměrjenje papjery

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik, jolic wěste wusměrjenje papjery za śišćanje aktualnego dokumenta trjebaśo. Jolic format, kótaryž se pśez aktualny dokument wužywa, se pśez śišćak k dispoziciji njestaja, se powěźeńka zmólki zjawijo.

Transparenca

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik, jolic pśecej cośo warnowanje dostaś, jolic dokument transparentne objekty wopśimujo. Jolic taki dokument śišćiśo, se dialog zjawijo, w kótaremž móžośo wubraś, lěc transparenca ma se w toś tej śišćaŕskej instrukciji śišćaś.

Pšosym pódprějśo nas!