Naglěd

Pódawa naglědowe nastajenja.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice – Naglěd.


Wobraz dialoga nastajenjow naglěda

Symbolowa drastwa

Pódawa symbolowy stil za symbole w symbolowych rědkach a dialogach.

Symbolowa wjelikosć

Symbolowa rědka

Pódawa pokazowańsku wjelikosć symbolow symboloweje rědki.

Symbolowy pask

Pódawa pokazowańsku wjelikosć symbolow symbolowego paska.

Bocnica

Pódawa pokazowańsku wjelikosć symbolow bocnice.

Widobnosć

Menijowe symbole

Pokazujo symbole pódla wótpowědnych menijowych zapiskow. Wubjeŕśo z „Awtomatiski“, „Schowaś“ a „Pokazaś“. „Awtomatiski“ symbole pó systemowych nastajenjach a drastwach pokazujo.

Tastowe skrotconki

Pokazujo tastowe skrotconki pódla wótpowědnych menijowych zapiskow. Wubjeŕśo z „Awtomatiski“, „Schowaś“ a „Pokazaś“. „Awtomatiski“ tastowe skrotconki pó systemowych nastajenjach a drastwach pokazujo.

Myška

Srjejźna tasta

Definěrujo funkciju srjejźneje tasty myški.

  1. Awtomatiske kulanje – śěgnjenje ze tłoconeju srjejźneju tastu myški naglěd pśesunjo.

  2. Mjazywótkład zasajźiś – tłocenje srjejźneje tasty myški wopśimjeśe „wuběrańskego mjazywótkłada“ na poziciji kursora zasajźijo.

„Wuběrański mjazywótkład“ jo njewótwisny wót normalnego mjazwótkłada, kótaryž móžośo z Wobźěłaś – Kopěrowaś/Wurězaś/Zasajźiś abo wótpowědnymi tastowymi skrotconkami wužywaś. Mjazywótkład a „wuběrański mjazywótkład“ móžotej rozdźělne wopśimjeśe w samskem casu wopśimowaś.

Mjazywótkład

Wuběrański mjazywótkład

Wopśimjeśe kopěrowaś

Wobźěłaś – Kopěrowaś +C.

Tekst, tabelu, objekt wubraś.

Wopśimjeśe zasajźiś

Wobźěłaś – Zasajźiś +V na poziciji kursora zasajźujo.

Kliknjenje ze srjejźneju tastu myški na poziciji pokazowaka myški zasajźujo.

Do drugego dokumenta zasajźiś

Žeden wliw na wopśimjeśe mjazywótkłada.

Slědny wuběrk jo wopśimjeśe wuběrańskego mjazywótkłada.


tip

Tłocćo Umsch (⇧)++R, aby naglěd aktualnego dokumenta wótnowił.


Wudaśe grafiki

Hardwarowe póspěšenje wužywaś

Direktny pśistup k hardwarowym funkcijam adaptera grafikowego pokazanja, aby se pokazanje na wobrazowce pólěpšyło. Pódpěra za hardwarowe póspěšenje njejo za wšykne źěłowe systemy a distribucije platformow LibreOffice k dispoziciji.

Antialiasing wužywaś

Gaž se pódpěra, móžośo antialiasing grafiki zmóžniś abo znjemóžniś. Ze zmóžnjonym antialiasingom, zwobraznjenje nejwěcej grafiskich objektow gładše wuglěda, a z mjenjej artefaktami.

Lisćina pismow

Pśeglěd pismow pokazaś

Pokazujo mjenja wuběrajobnych pismow we wótpowědnem pismje, na pśikład w pólu „Pismo“ w symbolowej rědce Formatěrowanje.

Antialiasing za pismo wobrazowki

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby naglěd teksta na wobrazowce głaźił.

wót

Zapódajśo nejmjeńšu pismowu wjelikosć, na kótaruž se ma antialiasing nałožyś.

Pšosym pódprějśo nas!