Sćažki wobźěłaś

W dialogu Sćažki wobźěłaś móžośo někotare zarědniki wubraś, kótarež su w LibreOffice k dispoziciji.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice – Sćažki.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiski tekst… – tłocašk: Sćažka… (jano awtomatiski tekst).


Sćažki

Wopśimujo lisćinu sćažkow, kótarež su se južo pśidali. Markěrujśo standardnu sćažku za nowe dataje.

Pśidaś

Wócynja dialogSćažku wubraś, aby drugi zarědnik wubrał abo dialog Wócyniś, aby drugu dataju wubrał.

Lašowaś

Wulašujo wubrany element abo wubrane elementy bźez wobkšuśenja.

Pšosym pódprějśo nas!