Wužywaŕske daty

Wužywajśo toś ten rejtarik, aby wužywaŕske daty zapódał abo wobźěłał. Někotare daty su se snaź zapódali južo pśi instalěrowanju LibreOffice wót wužywarja abo systemowego administratora.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice – Wužywaŕske daty.


Wužywaŕske daty se pśez pśedłogi a asistenty w LibreOffice wužywaju. Datowej póli „Pśedmě“ a „Familijowe mě“ na pśikład se wužywatej, aby wašo mě ako awtor nowego dokumenta awtomatiski zasajźiłej. Móžośo to pód Dataja – Kakosći… wiźeś.

Někotare wužywaŕske daty se awtomatiski do nutśikownego słownika pśewzeju, aby je pšawopisna kontrola spóznała. Jolic pisańske zmólki cyniśo, móžo program toś te daty wužywaś, aby wuměny naraźił. Źiwajśo na to, až se změny datow jano wustatkuju, za tym až jo se LibreOffice znowego startował.

Wužywaŕske daty se teke w komentarach a slědowanju změnow wužywaju, aby jich awtorow identificěrowali; a aby se slědna pozicija w dokumenśe markěrował, aby awtor, gaž dokument pózdźej wócynja, mógał jen na slědnej poziciji wócyniś.

Cursor Position

In general, all documents open with the cursor at the start of the document.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

Adresa

Wužywajśo pólo Adresa, aby swóje wósobinske wužywaŕske daty zapódał a wobźěłał.

Pśedewześe

Zapódajśo mě swójogo pśedewześa do toś togo póla.

Pśedmě

Zapódajśo swójo pśedmě.

Familijowe mě

Zapódajśo swójo familijowe mě.

Iniciale

Zapódajśo swóje iniciale.

Droga

Zapódajśo mě swójeje drogi do toś togo póla.

PL

Zapódajśo swóje postowu licbu do toś togo póla.

Bydlišćo

Zapódajśo swójo bydlišćo.

Zwězkowy kraj

Zapódajśo swój zwězkowy kraj.

Kraj

Zapódajśo swój kraj.

Titel

Zapódajśo swój titel do toś togo póla.

Pozicija

Zapódajśo swóju powołańsku poziciju w pśedewześu do toś togo póla.

Tel. (priwatny)

Zapódajśo swój priwatny telefonowy numer do toś togo póla.

Tel. (słužbny)

Zapódajśo swój słužbny telefonowy numer do toś togo póla.

Faks

Zapódajśo swój faksowy numer do toś togo póla.

E-mailowa adresa

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu. Na pśikład mójo.mě@mój.póbitowaŕ.de

Kryptografija

Póstajśo preferěrowany zjawny kluc za koděrowanje OpenPGP a digitalnu signaturu. Toś te preferěrowane kluce se kuždy raz, gaž dokument signěrujośo abo koděrujośo, we wuběrańskem dialogu awtomatiski wuběraju, až njeby wy je trjebał wubraś, gaž z wěstym klucom cesto signěrujośo.

Pódpisowy kluc OpenPGP

Wubjeŕśo swój OpenPGP-kluc z wuběrańskeje lisćiny, aby ODF-dokumenty signěrował.

OpenPGP-kluc za koděrowanje

Wubjeŕśo swój OpenPGP-kluc z wuběrańskeje lisćiny, aby ODF-dokumenty koděrował.

Gaž se dokumenty koděruju, pśecej ze swójskim klucom

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik, aby dataju teke ze swójim klucom koděrował, aby mógał dokument ze swójim priwatnym klucom wócynił.

warning

Wóstajśo toś to nastajenje wubrane, jolic cośo dokumenty dešifrěrowaś, kótarež sćo skoděrował za druge wósoby.


Pšosym pódprějśo nas!