Slězynowy wobraz składowaś

Składujo slězynowy wobraz .

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo - Slězynowy wobraz składowaś….


Wócynja dialog Wobraz eksportěrowaś, aby se slězynowy wobraz składował. Wubjeŕśo wobrazowy datajowy format w pólu Filter, zapódajśo datajowe mě za wobraz a klikniśo na Speichern (nimski źěłowy system).

note

We wótwisnosći wót wubranego datajowego formata, se dialog pokazujo, w kótaremž se kakosći wobrazowego formata nastajaju.


Pšosym pódprějśo nas!