Pódmeni Formulary

Wopśimujo pśikaze za aktiwěrowanje naceŕbowego modusa formularow, asistentow wóźeńskich elementow a zasajźowanje formularowych wóźeńskich elementow do wašogo dokumenta.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Formulary.


Nacerjeński modus

Zmóžnja abo znjemóžnja nacerjeński modus. Toś ta funkcija se wužywa, aby malsnje mjazy nacerjeńskim a wužywaŕskim modusom pśešaltowała. Aktiwěrujśo ju, aby formularowe wóźeńske elementy wobźěłał, znjemóžniśo ju, aby formularowe wóźeńske elementy wužywał.

Asistenty wóźeńskich elementow

Pódawa, lěc se ma asistent awtomatiski startowaś, gaž se nowy wóźeński element zasajźujo. Toś to nastajenje globalnje za wšykne dokumenty płaśi.

Kakosći wóźeńskich elementow

Wócynja dialog za wobźěłowanje kakosćow wubranego wóźeńskego elementa.

Formularowe kakosći

W toś tom dialogu móžośo mjazy drugim datowe žrědło a tšojenja za ceły formular pódaś.

Formularowy nawigator

Wócynja formularowy nawigator. Formularowy nawigator wšykne formulary a pódformulary aktualnego dokumenta z jich danymi wóźeńskimi elementami pokazujo.

Aktiwěrowański pórěd

Wócynja dialog Tabulatorowy pórěd, aby mógał pórěd změniś, pó kótaremž wóźeńske elementy fokus dostawaju, gaž wužywaŕ tabulatorowu tastu (↹) tłocy.

Pólo pśidaś

Wócynja wokno, źož móžośo pólo datoweje banki wubraś, aby jo formularoju abo rozpšawje pśidał.

W nacerjeńskem modusu wócyniś

Wócynja formulary w nacerjeńskem modusu, aby se dał formular wobźěłaś.

Awtomatiski fokus wóźeńskego elementa

Pšosym pódprějśo nas!