Symbolowa rědka Wótpšašowańske nacerjenje

Gaž SQL-wótpšašowanje napórajośo abo wobźěłujośo, wužywajśo symbole w symbolowej rědcee Wótpšašowańske nacerjenje, aby pokazowanje datow wóźił.

Wótwisujucy wót togo, lěc sćo napórał wótpšašowanje abo naglěd w rejtarikowem boku Nacerjenje abo SQL, se slědujuce symbole zjawiju:

Wótpšašowanje wuwjasć

Wuwjeźo SQL-wótpšašowanje a pokazujo wuslědk wótpšašowanja. Funkcija Wótpšašowanje wuwjasć wótpšašowanje njeskładujo.

Symbol za Wótpšašowanje wuwjasć

Wótpšašowanje wuwjasć

Wótpšašowanje wulašowaś

Wulašujo wótpšašowanje a wótwónoźijo wšykne tabele z nacerjeńskego wokna.

Symbol za Wótpšašowanje wulašowaś

Wótpšašowanje wulašowaś

Naceŕbowy naglěd pśešaltowaś

Pokazujo naceŕbowy naglěd abo SQL-naglěd wótpšašowanja.

Symbol za Naceŕbowy naglěd pśešaltowaś

Naceŕbowy naglěd pśešaltowaś

Tabele pśidaś

Pódawa tabele, kótarež se maju do nacerjeńskego wokna zasajźiś. Wubjeŕśo w dialogu Tabele pśidaś tabele, kótarež za swój aktualny nadawk trjebaśo.

Symbol za Tabelu pśidaś

Tabele zasajźiś

Funkcije

Pokazujo smužku Funkcija w dolnem źělu naceŕbowego naglěda wokna Naceŕbowy naglěd.

Symbol za Funkcije

Funkcije

Mě tabele

Pokazujo smužku Tabela w dolnem źělu wótpšašowańskego nacerjenja.

Symbol za Mě tabele

Mě tabele

Alias

Pokazujo smužku Alias w dolnem źělu wótpšašowańskego nacerjenja.

Symbol za Alias

Alias

Jasne gódnoty

Rozšyrjujo napóranu instrukciju SELECT SQL-wótpšašowanja w aktualnem słupje wó parameter DISTINCT. To k tomu dowjeźo, až se wěcej razow wustupujuce identiske gódnoty jano jaden raz nalicyju.

Symbol za Jasne gódnoty

Jasne gódnoty

Slědujucy symbol jo na rejtariku SQL:

SQL-pśikaz direktnje wuwjasć

W modusu Natiwny SQL móžośo SQL-pśikaze zapoódaś, kótarež se pśez LibreOffice njeinterpretěruju, se pak město togo direktnje datowemu žrědłoju pśepódawaju. Jolic toś te změny w naceŕbowem naglěźe njepokazujośo, njamóžośo se k naceŕbowemu naglědoju wrośiś.

Symbol za SQL-pśikaz direktnje wuwjasć

SQL-pśikaz direktnje wuwjasć

Pšosym pódprějśo nas!