Symbolowa rědka Standard

Symbolowa rědka Standard jo w kuždem nałoženju LibreOffice k dispoziciji.

New

Creates a new LibreOffice document.

Symbol za Nowy

Nowy (symbol typ nowego dokumenta pokazujo).

Dataju wócyniś

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Symbol za Wócyniś

Dataju wócyniś

Save

Saves the current document.

Symbol za Składowaś

Składowaś

Składowaś ako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Symbol za Składowaś ako

Składowaś ako

Email Document

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

Symbol za Dokument ako e-mail…

Dokument ako e-mail

Wobźěłański modus

Zmóžnja wam, dokument ze šćitom pśeśiwo pisanjeju tabelu datoweje banki wobźěłaś. Wužywajśo nastajenje Wobźěłański modus, aby wobźěłański modus aktiwěrował.

Symbol za Wobźěłański modus

Wobźěłański modus

Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Symbol za Direktnje ako PDF eksportěrowaś

Direktnje ako PDF eksportěrowaś

Dataju direktnje śišćaś

Klikniśo na symbol Dataju direktnje śišćaś, aby aktiwny dokument z aktualnymi standardnymi śišćaŕskimi nastajenjami śišćał. Namakajośo je w dialogu Śišćak zarědowaś, kótaryž móžośo z menijowym pśikazom Śišćaŕske nastajenja… wuwołaś.

Symbol za Dataju direktnje śišćaś

Dataju direktnje śišćaś

Pšawopis

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Symbol za Pšawopis

Pšawopis

Awtomatisku pšawopisnu kontrolu pśešaltowaś

Kontrolěrujo awtomatiski pšawopis, gaž pišćo, a pódšmarujo zmólki.

Awtomatisku pšawopisnu kontrolu pśešaltowaś

Awtomatisku pšawopisnu kontrolu pśešalatowaś

Cut

Removes and copies the selection to the clipboard.

Symbol za Wurězaś

Wurězaś

Copy

Copies the selection to the clipboard.

Symbol za Kopěrowaś

Kopěrowaś

Paste

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Symbol za Zasajźiś

Zasajźiś

Formatěrowanje klonowaś

Wubjeŕśo nejpjerwjej tekst abo objekt a klikniśo pón na toś ten symbol. Klikniśo pón na drugi tekst abo śěgniśo jen abo klikniśo na objekt, aby to samske formatěrowanje nałožył.

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Symbol za Anulěrowaś

Anulěrowaś

Redo

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Symbol za Wóspjetowaś

Wóspjetowaś

Hyperwótkaz

Wócynja dialog, kótaryž wam zmóžnja, hyperwótkaze wobźěłaś.

Symbol za Hyperwótkaz

Dialog Hyperwótkaz

Nawigator

Klikniśo na symbol Nawigator zašaltowaś/wušaltowaś, aby Nawigator schował abo pokazał.

Symbol za Nawigator zašaltowaś/wušaltowaś

Nawigator zašaltowaś/wušaltowaś

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom not found).

Symbol za měritko

Měritko

Pomoc LibreOffice

Wócynja głowny bok pomocy LibreOffice za aktualne nałoženje. Móžośo boki pomocy pśeběraś a móžośo za indeksowymi zapiskami abo někakim tekstom pytaś.

Symbol za Pomoc

Pomoc LibreOffice

Co to jo?

Zmóžnja rozšyrjone pokaze pomocy pód pokazowakom myški až k pśiducemu kliknjenjeju.

Symbol za „Co to jo?“

Co to jo?

URL zacytaś

Zacytajo dokument, kótaryž jo pśez zapódany URL póstajony. Móžośo nowy URL zapódaś, URL wobźěłaś abo jaden z lisćiny wubraś. Pokazujo dopołnu sćažku aktualnego dokumenta.

Symbol Tip

Klikniśo z pšaweju tastu na symbolowu rědku, aby pśikaz URL zacytaś z Widobne tłocaški zmóžnił.


Pšosym pódprějśo nas!