Symbolowa rědka Pytaś

Symbolowa rědka Pytaś dajo se wužywaś, aby wopśimjeśe dokumentow LibreOffice malsnje pśepytała.

tip

Wužywajśo tastowu skrotconku + F, aby symbolowu rědku Pytaś malsnje pśepytał.


Tekst pytaś

Zapódajśo tekst, kótaryž se ma w dokumenśe pytaś. Tłocćo Enter, aby pytanje pśewjadł.

Pjerwjejšny pytaś

Giba kursor a wuběra pjerwjejšny wótpowědnik pytańskego teksta.

Symbol za Pjerwjejšny pytaś

Symbol za Pjerwjejšny pytaś

Dalej pytaś

Giba kursor a wuběra pśiducy wótpowědnik pytańskego teksta.

Symbol za Dalej pytaś

Symbol za Dalej pytaś

Wšykne pytaś

Wuzwigujo wšykne wótpowědniki w dokumenśe.

Na wjelikopisanje źiwaś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby pytanje pśewjadł, kótarež na wjelikopisanje źiwa.

Pytaś a wuměniś

Wócynja dialog Pytaś a wuměniś, kótaryž dalšne nastajenja za pytanje w dokumenśe k dispoziciji staja.

Symbol za Pytaś a wuměniś

Symbol za Pytaś a wuměniś

Pšosym pódprějśo nas!